Privacyverklaring

Praktijk De Vlinder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.praktijk-de-vlinder.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk De Vlinder balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Praktijk De Vlinder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (minderjarige) websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een (minderjarig) persoon, neem dan contact met ons op via www.Praktijk-De-Vlinder.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk De Vlinder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Praktijk De Vlinder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van jouw vraag of opmerking.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk De Vlinder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk De Vlinder) tussen zit.
Praktijk De Vlinder gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Excel voor verwerking van de gegevens en boekhouding. De beveiliging van de website en de webmail wordt gewaarborgd door het hostingbedrijf Godaddy (SSL-verbinding).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk De Vlinder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam:   7 jaar wegens wettelijke verplichting
 • Geboortedatum:           7 jaar wegens wettelijke verplichting
 • E-mailadres:                  7 jaar wegens wettelijke verplichting

 Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk De Vlinder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk aan belastingdienst).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk De Vlinder maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Social media:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product of een ‘like’-knop voor Facebook.

De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk De Vlinder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar www.Praktijk-De-Vlinder.com/contact . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk De Vlinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen via het contactformulier van www.Praktijk-De-Vlinder.com .