Yoga

Yoga kan ook op een school gegeven worden.

In Frankrijk is het bijvoorbeeld heel gewoon. Yoga kan gegeven worden in een apart uur, zoals ook lichamelijke beweging wordt gegeven. Het is ook mogelijk om bepaalde yogaoefeningen of yogaspelen te verwerken in een gymles. Het kan zelfs gewoon in de klas.

Wanneer kinderen erg druk zijn of juist erg loom, kunnen ademhalingsoefeningen en –spelletjes kinderen weer rustiger en alerter maken. Die oefeningen hebben tevens een harmoniserend effect op de kinderen. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat vertrouwens- en samenwerkingsoefeningen waarbij de kinderen elkaar aanraken, een positieve invloed hebben op hun gedrag naar elkaar. Kinderen leren elkaar te respecteren.

Het bijzondere is, wanneer je als leerkracht je inzet voor yogaoefeningen in de klas, dit niet ten kosten hoeft te gaan van het leerplan. Kinderen zullen juist beter presteren. Kinderen krijgen door yoga meer zelfvertrouwen wat weer de schoolprestaties stimuleert.

Yoga is niet gebonden aan een ruimte.

Het kan altijd en overal mits je maar een aantal aandachtspunten in acht neemt.

  • Zorg dat kinderen vrij kunnen bewegen en niet tegen elkaar of tegen meubilair op botsen.
  • Om in een ruimte een eigen plekje te hebben kan een matje of een handdoek al voldoende zijn. Op die manier maak je het eigen plekje tastbaar voor de kinderen.
  • Maak gebruik van de spontaniteit en het enthousiasme van kinderen. Wanneer je hen ideeën in laat brengen, zijn jullie samen op een creatieve en fantasierijke manier bezig om van een les iets bijzonders te maken.
  • Tijdens ademhalingsoefeningen is het fijn als je een raam open hebt of kunt zetten zodat er frisse lucht in een ruimte kan komen.

Boekentips:

Wellicht wil je graag zelf ook met Yoga beginnen.


Bekijk dan het online aanbod van Happy with Yoga.
Klik dan hier voor een online cursus Yoga voor beginners