braingym

Brain- gym

Wellicht heb je al wel eens over Brain-Gym gehoord. Ik zal op deze pagina heel kort uitleggen wat het inhoudt en een paar voorbeelden geven.

Brain-gym zijn bewegingsoefeningen die de communicatie tussen beide hersenhelften bevordert. Storingen van deze communicatie kunnen problemen geven bij het leren en het concentreren. De Brain-Gym bewegingen zijn een natuurlijk en gezond alternatief voor spanning. Je kunt ze altijd zelf doen en anderen leren om ze te gebruiken.

Volgens P. Dennison is een kind wanneer het de kans krijgt om op eigen manier te bewegen, in staat om het leerproces te voltooien. Met ondersteuning en stimulans om in de klas op een positieve manier te bewegen, zal het zijn unieke en volledige intelligentie ontplooien op een natuurlijke en gemakkelijke manier. Een aanwezige blokkade zal dan verdwijnen en het kind zal vrij zijn om te leren.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën oefeningen:

  1. Middenlijnoefeningen
    (Dit zijn oefeningen die bedoeld zijn om de communicatie tussen beide hersenhelften te bevorderen.)
  2. Verlengingsoefeningen
    (Dit zijn oefeningen die bedoeld zijn om bedoeld om verkrampte spieren te ontspannen.)
  3. Energie-oefeningen
    (Dit zijn oefeningen die bedoeld zijn om bevorderen de stroming van energie door het lichaam.)

Voorbeeldoefeningen van middenlijnoefeningen zijn:

De kruisloop

Deze oefening lijkt op lopen op de plaats. Je beweegt afwisselend een arm en het tegenovergestelde been, en doet daarna hetzelfde met zijn andere arm en daaraan tegenovergestelde been. Dus raak bijvoorbeeld met de linkerhand de rechtervoet aan en omgekeerd, en wissel dat af. Omdat de kruisloop beide hersenhelften tegelijkertijd aanspreekt, is dit de ideale warming-up voor alle vaardigheden die het kruisen van de laterale middenlijn van het lichaam vereisen.

Effect op de hersenen
• Bevordert de visuele, auditieve, kinesthetische, tactiele kruising van de middenlijn.
• Vergemakkelijkt de oogbewegingen van links naar rechts
• Verbetert het gezichtsvermogen door de verbeterde coördinatie tussen beide ogen.

Invloed op leervaardigheden
• Spellen
• Schrijven
• Luisteren
• Begrijpend lezen

Invloed op gedrag/houding
• Verbeterde links/rechtscoördinatie
• Verbeterde ademhaling en uithoudingsvermogen
• Grotere coördinatie en ruimtelijk bewustzijn
• Verbeterd horen en zien.

De Lemniscaat

(het oneindigheidssymbool) wordt liggend getekend en heeft een duidelijk middelpunt en een gescheiden linker en rechterkant, die zijn verbonden door middel van een doorgaande lijn.
Het middelpunt van de Lemniscaat moet op ooghoogte liggen. Teken op een groot vel papier of op een schoolbord. Aanbevolen wordt drie herhalingen met elke hand afzonderlijk en daarna met twee handen tegelijk. Eventueel kunnen twee kleuren krijt gebruikt worden.

Effect op de hersenen
• Verbeterd samenwerking tussen hersenhelften door het kruisen van de visuele middenlijn
• Verbeterd binoculair en perifeer zicht
• Verbeterde oog/spiercoördinatie (vooral voor het volgen van een beweging)

Invloed op leervaardigheden
• Leesmechanisme (oogbeweging van links naar rechts)
• Symboolherkenning voor het ontcijferen van geschreven taal
• Begrijpend lezen (associatief lange termijn geheugen)

Invloed op gedrag/houding
• Ontspannen van ogen, nek en schouders tijdens het concentreren
• Verbeterd dieptebesef
• Verbeterd centreren, evenwicht en coördinatie.

De buikademhaling

Bij de ademhaling moet de ribbenkast naar voren en naar achteren, naar links en rechts en van boven naar beneden uitzetten, met inbegrip van de buik. Als de ademhaling oppervlakkig is en alleen de ribbenkast omhoog komt, krijgen de hersenen een beperkte hoeveelheid zuurstof. Als iemand goed ademt is er meer dan genoeg zuurstof voor de hogere hersenfuncties.

Effect op de hersenen
• Het vermogen om de middenlijn te kruisen
• Versterkt het centreren en aarden
• Biedt ontspanning aan het centrale zenuwstelsel
• Zorgt voor een rustig hersenritme.

Invloed op leervaardigheden
• Lezen (coderen en decoderen)
• Spraak en voorlezen

Invloed op gedrag/houding
• Verbeterende stembuiging en expressie
• Een verhoogd energiepeil
• Ademhaling met het middenrif
• Verbeterde aandacht spanne.

Voorbeeldoefeningen van verlengingsoefeningen zijn: 


De uil

Deze oefening verlicht spanning in nek en schouder die ontstaat door stress, vooral door het vasthouden van een zwaar boek of het coördineren van ogen bij het lezen.
Pak je schouder en knijp stevig in de spieren. Draai je hoofd om over je schouder naar achteren te kijken. Haal diep adem en trek je schouders naar achteren. Kijk over je andere schouder die zich helemaal opent. Buig je hoofd voorover en laat je kin op je borst zakken. Haal diep adem en laat de spieren ontspannen. Herhaal dit met de andere hand.

Effect op de hersenen
• Bevordert het kruisen van de auditieve middenlijn (auditieve aandacht, waarneming en geheugen).
• Verfijnt het luisteren vaan het geluid van de eigen stem.
• Bevordert het korte en lange termijn geheugen.
• Vergemakkelijkt het inwendig praten en het voorstellingsvermogen.
• Bevordert de integratie van zien en luisteren met beweging van het lichaam.

Invloed op leervaardigheden
• Luisterbegrip
• Praten of orale berichtgeving
• Mathematische berekeningen
• Geheugen (voor spelling of digitale reeksen).
• Werken achter de computer of op andere toetsenborden

Invloed op gedrag/houding
• Het vermogen om het hoofd naar links en naar rechts te draaien.
• Kracht en evenwicht van hals- en nekspieren.
• Vermindering van loensen en staren.
• Ontspannen nek, kaak en schouderspieren, zelfs tijdens het focussen.
• Centreren van het hoofd (vermindert de behoefte om het hoofd scheef te houden of op de ellebogen te leunen).
• Gebalanceerde hals- en nekspieren (vermindert een overgefocuste houding).

De arm-activator

De arm-activator gaat als volgt. Houd een arm naast je oor, en pak die vast met de andere hand. Adem langzaam uit door getuite lippen, terwijl je de spieren activeert door je arm naar vier kanten tegen je hand te duwen (naar voren, naar achteren, naar binnen en naar buiten).

Effect op de hersenen
• Bevordert expressieve taal en spraakvermogen
• Ontspant het gebruik van het middenrif en zorgt voor verhoogde respiratie.
• Verbetert de oog/handcoördinatie

Invloed op leervaardigheden
• Schoonschrijven en cursief schrijven
• Spelling
• Creatief schrijven

Invloed op gedrag/houding
• Een verhoogde aandachtsspanne voor geschreven werk.
• Verbeterde concentratie en focusseren zonder overfocusseren.
• Verbeterde ademhaling en ontspannen houding.
• Een verhoogd vermogen om uitdrukking te geven aan ideeën.
• Verhoogde energie in handen en vingers (ontspant schrijverskramp).

Voorbeeldoefeningen van energieoefeningen zijn:

De oren uitrollen

Je gebruikt de duimen en wijsvingers om je oren voorzichtig naar achteren te trekken en ze uit te rollen. Houdt het hoofd rechtop en de kin recht vooruit. Begin bovenaan het oor en masseer voorzichtig naar beneden en eindig bij het oorlelletje. Het masseren van de oorranden kan drie of meer keer worden herhaald.

Effect op de hersenen
• Het bevordert het kruisen van de auditieve middenlijn (inclusief auditieve herkenning, aandacht, discriminatie, perceptie, geheugen).
• Ervaart het geluid van de eigen stem
• Bevordert het korte termijn geheugen
• Verbetert het vermogen tot innerlijk praten en denkvaardigheden
• Bevordert een verhoogde mentale en fysieke fitheid
• Bevordert horen met beide oren tegelijk.
• Bevordert het vermogen om relevante geluiden uit storende geluiden te selecteren.

Invloed op leervaardigheden
• Luisterbegrip
• Spreken in het openbaar, zingen, een muziekinstrument bespelen.
• Innerlijke spraak en verbale beschouwing
• Spellen (ontcijferen en samenvoegen)
• Hoofdrekenen
• Concentratie terwijl je werkt met een computer of een andere elektronisch apparaat.

Invloed op gedrag/houding
• Verbeterde ademhaling en energie
• Verhoogde stemresonantie
• Ontspannen kaak-, tong- en gezichtsspieren
• Verbeterd vermogen om hoofd naar links en rechts te kunnen draaien
• Verhoogd focussen op aandacht
• Verbeterd evenwicht, vooral in een bewegend voertuig
• Een beter gehoorbereik
• Uitgebreider perifeer gezichtsvermogen.

Water drinken

Deze oefening is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is water drinken. Psychologische stress of omgevingsstress onttrekt water aan het lichaam. Dit kun je aanvullen door water dat op kamertemperatuur is te drinken. Alle andere vloeistoffen worden in het lichaam als voedsel verwerkt en komen niet tegemoet aan de behoefte van het lichaam aan water.

Effect op de hersenen
• Bevordert efficiënte elektrische en chemische activiteit tussen de hersenen en het zenuwstelsel.
• Bevordert het efficiënt opslaan en terughalen van informatie.

Invloed op leervaardigheden
• Alle leervaardigheden verbeteren door verantwoord water drinken.
• Water drinken is onmisbaar voordat je een proefwerk maakt en op andere momenten dat stress wordt verwacht.

Invloed op gedrag/houding
• Verbeterde concentratie (verlicht mentale vermoeidheid)
• Een verhoogd vermogen om te bewegen en mee te doen.
• Verbeterde mentale en fysieke coördinatie.
• Vermindering van stress.
• Verbetering van communicatie en sociale vaardigheden.

Hoeveel water moet je nu eigenlijk drinken per dag?

Daar is zelfs een formule voor gemaakt.
Om te weten hoeveel glazen water je per dag moet drinken, verdubbel je gewicht en deel dat door 24.
(gewicht x 2) : 24 = aantal glazen water per dag.

Meer lezen?