Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een aangepaste ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ te hebben.

Kindercoaching valt niet officieel onder de jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijke ondersteuning.
Stichting Adiona (de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben) is van mening dat iedere bij haar aangesloten kindercoach als beroepsprofessional en zorgverlener die werkt met kinderen ook deze wet moet naleven. Stichting Adiona hanteert als leidend de wetgeving die ook geldt voor de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen.

In de Wet op de Jeugdzorg is geregeld dat de zorgverlener het recht heeft om vermoedens van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder. Voor vermoedens van huiselijk geweld zal de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een vergelijkbaar wettelijk meldrecht bevatten.